OFF! Protect, ochrona przed komarami, 100ml

OFF! Protect, ochrona przed komarami, 100ml

9,98 Cena brutto
Cena jednostkowa: 9,98 zł za 100 ml
Wysyłamy w 1 dzień roboczy
Dostępny

Rodzaj: Produkt biobójczy

Producent: OFF

OFF! Protect, ochrona przed komarami, 100ml - opis produktu

- pipesworkshop.ru
OFF! Protect to repelent, który skutecznie chroni przed komarami i kleszczami. Nie jest tłusty, ma przyjemny zapach. 
 
Wskazania: ochrona przed kleszczami i komarami.
 
Sposób użycia: używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami (około 6-7 naciśnięć pompki). Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Nie nakładać na ręce dzieci. W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Preparat można stosować na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Odzież, na którą naniesiono produkt należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie używać częściej niż 2x na dobę i nie stosować w nadmiarze. Nie używać u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
 
Składniki: N,N-dietylo-m-toluamid 70g/kg.
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Środki ostrożności: skrajnie łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 
Pierwsza pomoc: kontakt przez skórę: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 
Kontakt z oczami: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 
Połknięcie: jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 
Producent:
SC Johnson Sp z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa 
www.steroidsshop-ua.com/substance/13/

http://safesteroids.org

https://steroids-safe.com